IBERS,CELTES I CARTAGINESOS

les seves cultures i religions

IBERS

Els ibers van ser com els antics escriptors grecs li van posar a la gent del sud de la peninsula iberica per a distingir-los dels pobles anterior,la cultura i les costums eren diferents.

CELTES


En temps antics els celtes que van aribar a el llarg del primer miler,feien el 1200 a.c

en europa i segun el punt de vista tradicionals , fins al 900 a C . En la penisula iberica . Eren un cert numero de pobles internacionals entre ells que habitaben en Europa Central ;tots els pobles parlaven amb llengues.

CARTAGINESOS

Els cartaginesos no son altra cosa que refugiats fenicis a la peninsula iberica.

Algun cartaginesos s'assembleven a els romans perque els seus uniformes eren semblant.

als cartaginesos els van fer fora de mols llocs de d'Àfrica a les illes balears i a l'est de la peninsula.

tambè i havia un general que es deia annibal,annibal anava amb elefant i tambe en cavalls.

TIPUS DE VIDA ECONOMICA

IBERS

ibers són un conjunt de pobles que les fonts clàssiques .

CELTES

celtes, cartaginesos, romans, bàrbars i àrabs han deixat la seva empremta. Durant els segles XV i XVI Portugal va esdevenir una potència econòmica, política.

CARTAGINESOS

segle VI aC els cartaginesos van anar ocupant un territori entre 30.000 i 50.000 km², que va constituir la base de l'imperi cartaginès Partint d'aquesta

ART

IBERS

El litoral mediterrani i el sud peninsular estaven habitats per pobles ibers. Vivien de l'agricultura i de la ramaderia. Conreaven ordi, blat, mill i plantes per fer teixits, com lli i espart.

MONEDA

IBERS

Les primeres monedes que empren els ibers per a realitzar intercanvis comercials són les produïdes pels grecs a Empúriesi Roses en el segle V aC. De fet, inicialment els ibers empraven la moneda fenícia i grega com a objecte exòtic d'ostentació. A finals del segle IV aC, s'encunya moneda a Arse, l'actual Sagunt. L'esclat de la Segona Guerra Púnicacomporta la fabricació de gran quantitat de moneda de plata. Durant la dominació romana a la Hispània Citerior, laHispània Ulterior i en poblacions celtiberes s'encunya moneda amb inscripcions iberes

RELIGIO

IBERS

De l'existència de sacrificis d'animals entre els ibers, n'informa Estrabó, que diu que els ibers sacrificaven segons el ritual dels grecs, recollien sang en una pàtera, entonaven càntics i tocaven música de flautes. Molts dels exvots o petites figuretes de bronze trobades en els llocs de culte apareixen amb els braços oberts en actitud orant i en les decoracions pintades de la ceràmica del Puig de Sant Miquel (Llíria, València) apareixen sovint escenes de dansa ritual. Els cultes als avantpassats tenien lloc a les cases, mentre que els relacionats amb les forces de la natura es desenvolupaven en santuaris situats fora dels assentaments, tot i que, als jaciments més importants, es detecten edificis singulars que probablement tenien una funció religiosa.

CELTES

La religió dels antics celtes, particularment la dels gals abans de la conquesta romana, no és ben coneguda, i les dades de què es disposen per reconstruir-la són escasses i no gaire precises.

El culte estava a càrrec dels druides, sacerdots que alhora eren els educadors de la joventut. Els monuments anomenats pedres druídiques, anteriors a l'arribada dels celtes a l'oest d'Europa, semblen no haver representat cap paper en la religió dels antics gals.

LLIBRES

Aquets llibre explica moltes de les religions com la dels ibers , celtes o romans aquets el llibre el tobareu a la estateria de darrera de la clase .

FOTOS IMPORTANS SOBRE IBERS

FOTOS IMPORTANS CELTES

VIDEOS

El viaje al tiempo de los Iberos
700 AC Celtiberos
CARTAGO 300 AÑOS ANTES DE CRISTO.- ( Documental )