De Europese Unie

Een stukje geschiedenis

Burgers, laat Europa bloeien, Een groots werk roept jullie aan. Gouden sterren in de hemel Zijn de tekens die ons binden

De reden van de oprichting van de EU.

Na de tweede wereldoorlog samenwerking om:
  • oorlog te voorkomen
  • welvaart te vergroten.
De EU heeft grotendeels dezelfde munteenheid; de euro.

Toch heeft ieder land zijn eigen identiteit bij cultuur, geloof, taal en geschiedenis.

"United in diversity"

De geschiedenis van de EU.

Sinds 1950 verenigen de Europese landen zich steeds meer.

De eerste landen waren Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland.

In 1957 ontstaat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) door het verdrag van Rome.


Rond 1960 (na de culturele revolutie) wordt de economie beter, vervallen douanerechten en ontstaat er een gezamenlijke voedselproductie.

"In Vielfalt geeint"

Vanaf 1 januari 1973 sluiten Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zich aan.

Na een korte periode van economische problemen in 1973 hervindt Europa zich.

Er wordt nagedacht over werkgelegenheid en infrastructuur.

Het Europese Parlement krijgt meer invloed en vanaf 1979 kunnen burgers de parlementsleden kiezen!


In 1981 is Griekenland de 10de lidstaat.

Spanje en Portugal volgen.

In 1986 wordt de Europese Akte ondertekend, met als gevolg het zesjarenprogramma.

Dit geeft een verbetering in het vrije handelsverkeer.

Ook politiek veranderd er veel

"Unie dans la diversité"

De val van de Berlijnse muur brengt meer betrokkenheid onderling.

In 1993 ontstaan vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld.

Er ontstaan 2 belangrijke verdragen: het Verdrag van Maastricht 1993 en het Verdrag van Amsterdam in 1999.

Oostenrijk, Finland en Zweden sluiten zich aan.

Mensen kunnen reizen zonder paspoortcontrole bij de grenzen.

Miljoenen jongeren studeren met de steun van de EU in het buitenland.


De EU-landen beginnen nauw samen te werken om de criminaliteit te bestrijden.

De politieke verdeling tussen Oost- en West-Europa houdt eindelijk op met de aansluiting van meer dan tien landen tot de EU in 2004 en nog eens twee in 2007.

Een financiële crisis treft de wereldeconomie in september 2008 en dat leidt tot nauwere economische samenwerking tussen EU-landen.

Met het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 krijgt de EU modernere instellingen en efficiëntere werkmethoden.

Nu Europa is verenigd Laat het dan voor immer zijn; Moge de eenheid in verscheidenheid Bijdragen tot wereldvree.

De landen van de EU.

1952

België - Frankrijk - Luxemburg - Nederland - Duitsland

1973

Italië - Verenigd Koninkrijk - Ierland - Denemarken

1981

Griekenland

1986

Portugal - Spanje

1995

Oostenrijk - Zweden - Finland

2004

Tsjechië - Estland - Polen - Letland - Litouwen - Slovenië - Cyprus -

Hongarije - Malta - Slowakije

2007

Roemenië - Burlgarije

2013

Kroatië

Symbolen van de EU.

Moge altijd in Europa Vertrouwen en rechtvaardigheid heersen En de vrijheid van de volkeren In een groter vaderland.

Cijfertjes van de EU

Oppervlakte: 4.325.000 km2

Aantal landen EU: 28

Bevolkingsaantal: 504 000 000

Jaar waarin EU werd opgericht: 1958

Levensverwachting: 80 jaar

Vorming van de huidig EU: 1993

Bbp per hoofd per jaar: 24.014

Nobelprijs voor vrede: 2012

Beroepsbevolking: 4,7% landbouw

28,7% Industrie

66,6% Diensten

Werkloosheid: 9,5%

"In verscheidenheid verenigd"