Innovatief organiseren

Cassandra Waaijer S1050494 LI4A

Begripsdefinitie Innovatief organiseren

Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers.

Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren


3 aspecten van flexibel organiseren:

· Hoge interne verandersnelheid

· Flexibel organiseren: optimaliseren van zelforganisatie, zelforganisatie door gedecentraliseerde, hechte sociale netwerken

· Balanceren van innovatie en efficiency in verschillende organisatieonderdelen

Bron: Onderzoeksverslag ‘’Slim managen & innovatie organiseren’’ van Henk W. Volberda, Frans A.J. van den Bosch en Justin J.P. Jansen


Innovatief Organiseren is het overkoepelende begrip wat de concepten en ervaringen inhoudt betreffend het vernieuwend inrichten van het werk.

Bron: https://innovatiemanagement.wikispaces.com/Innovatief+Organiseren

Waarden & Drijfveren

Waarden:

* betrouwbaarheid

* gelijkwaardigheid

* verantwoordelijkheid


Drijfveren:

* samenwerken

* harmonie

* creativiteit

* exact

Trends

1. Connectie in plaats van hiërarchie: wie piramides bouwt, kweekt mummies


3. Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap: how can I help you?


7. Van ''Human Resources'' naar Humans: van poppetjes naar mensen