החיידקים בחיי היום יום

מה חשיבות החיידקים בחיי היום שלנו

מבוא

כנס לקישור וענה על השאלות הבאות

נמשיך ונבחן באילו מקומות אנו פוגשים את החיידקים בחיי היום שלנו.