L'ART DEL SEGLE XIX

El Realisme

Què és El Realisme?

El Realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la forma més exacta possible a les obres d'art. Si bé la majoria d'obres han buscat assemblar-se al model imitat (tret de l'art abstracte), el realisme prescindeix de símbols i esquemes i busca el detall, la màxima proximitat. Per això com a moviment autònom el realisme se situa al segle XIX, tant en escultura i en pintura com en la literatura .

Encara que a Espanya va arriba amb un cert retràs per l'escas del desenvolupament de l'economia i social i menor influencia de la burguesia, que no va triunfar fins a la revolució del 1868.

El Realismo

Característiques


 • Reproducció exacta en la realitat.
 • Gran importància de la descripció : ambients i psilògics del personatges.
 • Intencions socials i actitud crítica. Art útil.
 • Punt de vista: narrador observador, cronista que respon a una idea de objectivitat i el rebuig al tema, personatges, situacions i fins i tot llocs; el quotidià i no l'exòtic és el tema central, exposant problemes polítics, humans i socials..
 • Estil sobri. Adaptació del llenguatge a l'índole del personatge.


El realisme defensava la representació sobre la tela de la quotidianitat. Els artistes havien de ser el màxim d'objectius a l'hora de plasmar el que veien i observaven. A Catalunya, el nou corrent artístic el va introduir Ramon Martí i Alsina, que havia conegut a París els artistes més innovadors de l'època, com els que s'agrupaven sota l'Escola de Barbizon o un dels màxims representants del nou estil, Gustave Courbet, que creia que la missió dels realistes era trobar la veritat i ajudar a combatre les injustícies socials.

Artistes Destacats

Gustave Courbet (1819–1877)


 • L'home desesperat
 • Enterrament a Ornans
 • La font
 • Dona amb lloro
 • Dona reclinada
 • L'origen del món
 • L'estudi del pintor
 • Dona amb colomins
Big image
Gustave Courbet : El taller de pintura, 1855. Al centre , el pintor amb la seva musa, la Realistat; a la dreta , els seus amics , els artistes; a l'esquerra, els miserables i els qui viuen explotant la seva misèria.

Honoré Daumier (1808–1879)


 • Gargantua
 • Un heroi al juliol
 • La llibertat de premsa
 • El ventre legislatiu
 • Les persones de Justícia
 • La República
 • Nicol, Nicole La Belle
 • Migrants
 • Els lladres i el cul
 • Melodrama
 • l'aixecament
 • El primer quart de bany
 • Charles Philipon
 • La bugadera
 • El vagó de tercera classe
 • Don Quixot i Sancho Panza i Don Quixot
 • L'estudi
Big image
Honoré Daumier: Vagó de tercera , 1860. Daumier es va convertir en el cronista de la vida urbana de l'era insdustrial, reflectint la seva solidaritat amb les classes més humils.

Jean François Millet (1814-1875)


 • Les espigolaires
 • Els Ángelus
Big image
J.F Millet: L'angelus, 1859. Millet vol exaltar la vida dels pagesos, però sempre en una actitud resignada. El clima i la serenitat de l'entorn mostren una escena una mica idealitzada.