Werkgevers aansprakelijkheid

paragraaf: 2.5 ,2.6 ,2.6.1 ,2.6.2 ,2.6.3

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

Iedere werkgevers is op basis van artikel 170 van boek 6 BW, aansprakelijk voor de schade die de werknemer veroorzaakt. Maar wat als de werknemer zelf schade oploopt?


Volgens de wet moet de werkgever zich als een goede werkgever gedragen artikel 611 boek 7 BW. Dit houd in dat hij verantwoordelijk is voor onder andere de arbeidsongevallen die verband houden met de opgedragen werkzaamheden, plaatsvinden binnen de werkomgeving van de werknemer of plaats vinden binnen de uren benodigd voor de werkzaamheden.


Ook is bepaald in de wet dat de werkgever moet zorgen voor een goede en veilige werkomstandigheden artikel 658 boek 7.

Nog meer arresten

uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid.


Arena-Arrest


Het Arena-arrest bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor een schade die een bestuurder-werknemer lijdt bij een door hemzelf, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt verkeersongeval.

De bestaande polissen (AVB - WA van het motorvoertuig e.d.) bieden geen dekking. Om dit risico af te dekken hebben verzekeraars de "Schadeverzekering voor Bestuurders" ontwikkeld en in de markt gezet.


Febo-Arrest

In het arrest HR 19 december 2008 ging het om een verkoopmedewerkster van de fastfoodketen Febo die op 28 augustus 2000 in een filiaal in Tiel moest werken, in plaats van het filiaal in Gorinchem, waar zij normaal werkzaam was. Op weg naar Tiel is haar in een door Febo ter beschikking gestelde auto een eenzijdig ongeval overkomen. Ondanks dat de werkgever een ongevalleninzittendenverzekering had afgesloten, had deze verzekeraar niets uitgekeerd.

De Hoge Raad stelde uiteindelijk de werkgever aansprakelijk op basis van artikel 611 boek 7 omdat de medewerker voortvloeiende vanuit haar contract naar een ander filiaal werd gestuurd. En de werkgever het risico daarvan had moeten verzekeren


Postbode (TNT) -Arrest

De Hoge Raad heeft op 11 november 2011 bepaald dat de werkgever, TNT, niet aansprakelijk is voor arbeidsongeval van postbezorger.

Wat was de situatie. Tijdens een koude winterdag (26 januari 2005) is de post bezorgster op of bij een oprit van een woning uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. Door de val brak zij haar enkel en uiteindelijk bleek haar letsel dermate ernstig dat zij haar werkzaamheden als postbezorger niet meer kon uitoefenen. De post bezorgster heeft vervolgens een letselschade claim ingediend bij haar werkgever.

de werknemer kreeg geen uitkering toegewezen omdat het een eenzijdig voetgangersongeval betrof en voor deze categorie hoefde de werkgever geen aparte verzekering af te sluiten. volgens artikel 611 boek 7


Rollerskate- Arrest


Op 17 april 2009 behandelde de Hoge Raad de aansprakelijkheid van een werkgever tijdens een bedrijfsuitje. Die eenmaal per kwartaal werd georganiseerd door de werkgever op vrijdagmiddag. Op vrijdag 1 februari was er ook een uitje namelijk een workshop dansen op rollerskates. De workshop werd gegeven door 2 professionele rollerskaters en vond plaats in de kantoor hal van de werkgever.

Nog voor de workshop kon beginnen viel een van de medewerkers die de rollerskates aan had op de grond en brak daarbij haal linker polis. De breuk herstelde maar ze bleef last houden van ernstige pijnklachten.

De Hoge Raad stelde de werkgever aansprakelijk op basis van artikel 611 boek 7, een goed werkgeverschap waar niet aan was voldaan.

Artikel 658 was niet van toepassing omdat het niet tijdens werktijd was gebeurd.

Verzekeringsmogelijkheden

Werkgever heeft een schade loosstellingsplicht in de volgende situaties:


- werknemer loopt schade op tijdens werk ( of in verband)

- schade oploopt in het verkeer

- geen adequate verzekering voor bovenstaande gevallen


Verschillende verzekeringen :


- werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen

- verkeersschadeverzekeringen

- schadeverzekeringen voor inzittenden

- collectieve ongevallen verzekering

- WIA- aanvulingsverzekeringen

- WA-hiaat verzekeringen

- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De meest recente ontwikkelingen in verzekeringsbedrijfstak

De eerder genoemde uitspraken ( arresten ) van de Hoge Raad hebben steeds voor veranderingen in de verzekeringen geleid. Voor de adviseur blijft het lastig om goed te blijven adviseren in deze tak. Omdat het snel veranderd. Het is dus heel erg belangrijk voor de adviseur om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de verzekeringswereld voor bedrijven.

bedankt!

Ik hoop dat u deze informatie nuttig vond en u er iets van heeft geleerd.

Bedankt voor het bekijken van deze flyer.