Praktikakorraldus

Infotehnoloogia süsteemide spetsialisti õppekava

Big image

Praktika eesmärk

Praktikaga taotletakse, et õppija kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused

Praktika sooritamiseks on vajalik läbida õppeaastasse planeeritud erialaained.

Praktika ülesanded I aasta

 • osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises
 • töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
 • paigaldab arvutivõrgu riistvarakomponente ja lisaseadmeid
 • tuvastab tõrgete korral mittetoimivad arvutivõrgu komponendid
 • kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi
 • kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat

Praktika ülesanded II aasta

 • töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena
 • teostab süsteemi rikke korral veaotsingu
 • haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid
 • hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid
 • kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat