פרשת שמיני

נועה ירון

תאריך יום הולדת- י"ט בניסן תשס"ג 21.4.2003

תקציר הפרשה

משה ואהרן יוצאים לברך את העם וה' מתגלה לבני ישראל. ואז חורגים נדב ואביהוא בני אהרן מן הציווי, לוקחים איש מחתתו, שמים עליהן קטורת, ומקריבים אש זרה לפני ה'. מלפני ה' יוצאת אש ואוכלת אותם. אהרן ובניו הנותרים מקבלים הוראות מיוחדות כיצד להתנהג במצב זה, ונאסר עליהם להתאבל. סדר היום ממשיך להתנהל, אך חלה בו אי-הבנה נוספת בין משה ובין אהרן ובניו בעניין אכילת קרבן החטאת.

דמויות מרכזיות- ה' נדב ואביהוא

קישור לימינו

עד היום לא רק ביהדות יש חיות שאסור לנו לאכול בגלל כשרות כמו חזיר סוס ארבה אייל צבי עופות דורסים ועוד...
עוזי חיטמן ברכת כהנים