מרבה רגלים

מציג: יורי

מהו מרבה רגלים

מרבה רגלים: רב-רגליים דומה בצורתו לחרק ארוך בעלי פרקים לאורך בגופו. כל פרק מכיל שני זוגות רגליים (בשונה מנדל אשר כל פרק בגופו מכיל זוג רגליים יחיד). ארבעת הפרקים הקדמיים בגופו של רב-הרגליים הם פרקי בית החזה, ובכל אחד מהם מצוי זוג רגליים אחד בלבד.

בעל חיים זה חי באזורים לחים וניזון מרקב של צמחים. סביבתו הטבעית היא לרוב מתחת לאבנים (סביבה לחה ומוגנת יחסית לשטחים פתוחים). ניתן למצוא לעתים מרבי רגליים בתוך בתים, אך שם הם מתים מרעבו יובש.

להבדיל מהנדלים, רבי-הרגליים אינם בעלי שיני ארס ולא נושכים. כאמצעי התגוננות מטורפים הם מתגלגלים למעין כדור וחלקם אף פולטים חומרים רעילים או מצחינים.