I have a dream

Made by Sterre Koenis and Chanee Steenhuis

Nelson Mandela

Nelson Mandela is op 18 juli 1918 in Mvezo geboren. Hij verzetten zich tegen het apartheidsstrijd, tegen de dominantie van de blanke en de segregatiepolitiek. Tegen het fijt dat er onderscheid werd gemaakt tussen blanken en zwarte. Hij verzetten zich als militaire tak van het ANC ( Afrikaans Nationaal Congres). De reden van het verzet was dat hij vond dat iedereen gelijk is en dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen blanken en zwarte. Het verzet heeft geholpen, omdat de blanke en zwarte mensen nu bijna allemaal gelijke rechten hebben. Nelson Mandela wordt nu nog steeds herinnerd, omdat hij de discriminatie stopten en iedereen gelijke rechten gaf, iedereen is hem daar nog steeds dankbaar voor.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi werd geboren op 2 oktober 1869 in Porbandar. Dat ligt in India. Na zijn studie in Engeland vertok hij naar Zuid-Afrika daar zetten Mahatma Gandhi zich in voor de Indiase bevolkingsgroep. Toen hij weer terug ging naar India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Hij werd in Pietermaritzburg uit de trein gezet omdat hij een kaartje had voor de eersteklas maar hij moest in de derdeklas gaan zitten. Dat weigerde hij te doen. Later begon Gandhi zich te bemoeien met de regering. Al snel werd Gandhi voorvechter voor de rechten van de Indiase minderheid. Toen Gandhi de krant las en zag Indiërs hun stemrecht zouden verliezen stond hij op het punt om terug te keren naar India. Veel mensen volgden hem. Mensen gaven hem zelfs de bijnamen: Bapu = vader en Mahatma = grote ziel. Hij werd 30 januari 1948 om 17:17 vermoord door iemand van zijn eigen geloof. Mensen eren hem nog steeds vanwege zijn wijze woorden en waarvoor hij opkwam(ongelijkheid).

Martin luther King

Martin Luther King werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta(dat ligt in Georgia). Hij verzette zich tegen de rassenscheiding. Dit deed hij geweldloos. Daarmee kwam hij de jaren 50 en 60 in het licht te staan. Hij begon onder meer met dat verzet vanwege een massademonstatie en dat blanken bevoordeeld waren in de bussen. In 1963 hield hij een uitspraak met de nog altijd bekende zin: ‘I have a dream’. Hij hoopte met zijn uitspraak dat de onderscheid tussen blank en bruin zou stoppen. Steeds meer mensen sloten bij hem aan. En in 1964 kreeg hij de Nobel prijs voor de vrede. In 1968 werd hij doodgeschoten terwijl hij op een balkon stond en een toespraak hield. Nog steeds word hij geërd door zijn beroemde uitspraak: ‘I have a dream’. Er is zelfs een liedje van gemaakt en hij word ook geërd voor zijn verzet tegen onderscheid.

Martin Luther King Jr's "I Have A Dream" Speech

Moeder Teresa

Moeder Teresa werd geboren op 26 augustus 1910 in Skopje. Zij verzette zich voor de zieke en arme mensen. Als je ziek was werd je oud genoemd daar verzette zij zich ook voor. Ze verzette zich geweldloos. Zij was een wereldbekende katholieke zuster en de stichteres van een religieuze orde, de Missionarissen van Naastenliefde. Door de orde werd ze naar Calcutta gestuurd om lerares te worden. Ze gaf zichzelf de naam ‘Moeder Teresa’ vanwege de verwijzing van Theresia van Lisieux. In 1979 ontving zij de Nobel prijs voor de vrede. Zij stichtte een stichting op voor arme en zieke mensen dat wereldwijd bekend is. Mensen vereerde haar voor haar openheid en gastvrijheid en haar kracht die ze vanbinnen had. Zij overleed op 5 september 1997 in Calcutta (dat ligt in India).

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai is geboren in 1997 in Mingora (Swat). Zij verzette zich tegen het recht dat meisjes niet naar school mogen. Ze verzette zich doordat ze een weblog bij hield in een vorm van een dagboek, in dat dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de Swatvallei, waar sinds de machtsovername door de Taliban in 2007 meisjes worden uitgesloten van school en ook veel andere mensenrechten worden afgenomen. De reden van dit verzet was dat ze vond dat meiden ook recht hadden op school. Het heeft nog niet echt geholpen, omdat ze nog steeds bezig is met het verzet. Ze wordt nog steeds geprezen, omdat veel mensen respect voor haar hebben dat ze door blijft gaan ook al is ze door haar hoofd geschoten.

Dalai Lama

In 1543 in Tibet werd Dalai Lama geboren. Hij verzet zich tegen de Chinese, omdat de Tibetten vinden dat ze een eigen land zijn. Maar de Chinese zeggen nee jullie zijn een provincie van ons. Hij verzette zich door aldoor met de Chinese te praten. Zijn reden voor verzet was dat de Tibetten een eigen land willen zijn en geen provincie van de Chinese. Dit heeft geholpen, omdat ze nu een eigen land zijn. Deze persoon wordt nog steeds herinnerd, omdat ze door hem nu een eigen land zijn.

Oordelen en vergelijken

1. Wat was de functie van geweldloos verzet?:

De functie van geweldloos verzet was je verzette zonder geweld. Bijvoorbeeld: geen oorlog of ruzie, maar gewoon mensen met je toespraken en woorden te overtuigen. En zo steeds meer aanhangers proberen te krijgen. En de mensen bijbrengen dat geweld niet nodig is, dat geweld het niet oplost.


2. Voor welke situatie in de wereld is volgens jou ook geweldloos verzet nodig? en waarom?:

Wij vinden geweldloos verzet nodig bij eigenlijk alle onenigheden. Want met geweld dood je alleen maar veel mensen en verliezen mensen hun familie en/of hun huis. Door geweld schiet je niks op, want zodra jij een bom op een land gooit, gooit dat land natuurlijk ook weer een bom op jou land en zo gaat het dan alleen maar door en kom je niks verder.


3. Wat betekent geweldloos verzet voor onze toekomst? Hoe zal dat gaan?:

Wij denken dat het in de toekomst niet zo veel zal brengen, maar wij hopen het wel. Want anders maken wij onze hele aarde kapot door de oorlogen en komen we niks verder. We kunnen beter met elkaar overleggen en als je het ergens niet mee eens bent je stem uitbrengen en niet een oorlog verklaren!

Onze werkwijze

1. Je werkwijze:

we hebben eerst de stappen doorgelezen, toen we dat gedaan hadden gingen we stap voor stap te werk.


2. Hoeveelheid tijd:

We hebben er ongeveer drie lesuren over gedaan.


3. Wat vond je boeiend?:

Wij vonden het wel leuk om te zien hoe en waarvoor ze te werk gingen en wat ze allemaal deden en hoe ze leefden. Wij vonden het ook erg leerzaam om lezen hoe die mensen zich verzetten.


4. Een vraag aan een persoon:

Nelson Mandela:

Toen u begon met het verzet tegen de rassenonderscheiding, heeft u toen ook nagedacht over welke gevolgen dat zou kunnen hebben, bijvoorbeeld dat u uw kinderen moet verlaten of dat u vervolgd of veroordeeld zou worden en uw familie achterlaat?