פחמן 14

מגיש: דן פלד. כיתה י'4, קרית חינוך ותרבות "דרור"

מהו פחמן 14?

פחמן 14 הוא איזוטופ רדיואקטיבי של היסוד פחמן. משתמשים בפחמן 14 כדי לתארך גילאים של ממצאים ארכיאולוגים. בכל יצור חי יש פחמן 14. תחילה הצמחים מייצרים במהלך הפוטוסינתזה את הפחמן 14 והוא עובר לחיות שאוכלות צמחים וכך הלאה בשרשרת המזון.

כאשר אותו יצור חי מת, כמות הפחמן 14 שבגופו מתחילה לדעוך, כך ניתן לדעת את הגילאים של ממצאים ארכיאולוגים שונים ביחס לכמות פחמן 14 באטמוספירה.

מפת וינלאנד

מפה זו מתארת את גילוי אמריקה לפני כריסטופר קולומבוס. אך לאחר שביצעו בדיקה באמצעות פחמן 14 גילו כי מפה זו מזויפת.

פחמן 14 באוויר

כפי שצוין, תיארוך פחמן 14 מסתמך על כמות הפחמן 14 שנמצא באוויר, אך כמות הפחמן 14 שבאוויר לא תמיד שווה.

הגרף הזה מתאר את כמויות פחמן 14 שנמדדו באוסטריה (הגרף הסגול) ובניו זילנד (הגרף האדום)

לסיכום

ראינו שפחמן 14 חשוב מאוד בחיינו.

בכולנו יש כמות מסויימת של פחמן 14 בגוף.

ולסיכום, פחמן 14 משמש אותנו בתיארוך גילאים של ממצאים ארכיאולוגים.