קווי 67 בעד ונגד

גבולות ישראל 1967

הדרישה לסגת לגבולות 67' חוזרת בכל סבב שיחות בין ישראל לרשות הפלסטינית, ועלתה גם במהלך המו"מ עם סוריה.

תוואי קווי 67' אינו כולל את רמת הגולן, לרבות חלקה המזרחי של הכנרת, אינו כולל את שטחי יהודה ושומרון וכן את שטחי רצועת עזה. לאורך השנים, במהלך המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, עלו מספר פשרות בין הצדדים, שכללו את סיפוחם של שטחים כאלה ואחרים, שהיו צמודים מאוד לקווי שביתת הנשק.

האם ישראל צריכה לחזור לגבולות אילו

הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף