הזמנה לערב קריאה

רנן רבי

מלאך לילה / רוני סומק

"על המבוגרים להיות אנשים המקנים לאלה הנתונים לחסותם שורשים וכנפיים"

-אשלי מונטגיו