זכויות האדם

בית ספר סביון גני יהודה

בהרבה מקומות בעולם אנשים לא זוכים לזכויות פשוטות

האנשים האלה לא חיים כמונו, ואנחנו צריכים לעזור להם.

כולנו נולדנו שווים

יש לזכויות האדם 3 סוגים זכויות טבעיות זכויות פוליטיות (אזרחיות) וזכויות חברתיות.

זכויות טבעיות

הזכויות הטבעיות הן הזכויות המכוונות להבטיח את חירותו הפרטית של כל אדם, ולהגן על האדם מעריצותו של השלטון. ההגות הליברלית בעקבות הפילוסוף ג'ון לוק, רואה בזכויות הטבעיות זכויות יסוד. זכויות אלה ניתנות לאדם מעצם היותו אינדיבידואל, בעל תבונה ויכולת לנהל את חייו ולקחת אחריות על מעשיו. לכן, לפי גישה זו, זכויות אלה אינן תלויות בשלטון - אין הוא מעניק אותן ואין לו את הסמכות לשלול אותן. הזכויות הן