צדק

טניה.פ. ואנה

צדק זה כוכב לכת גדול אין בו חיים הוא כוכב גזי אסטרוידים הכוכב שלעדו הוא שבתאי צדק זה כוכב רביעי מי כל הכוכבים הוא כוכב ענעקי ולא ארצי.