השורשים המרובעים

מסע חקר מרתק בדרכי היווצרותם של השורשים המרובעים

שורשים תנייניים

מהו שורש תנייני?

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21971


אילו מן השורשים שציינתם נוצרו בדרך הזאת?

שורשים שנוצרו מהכפלת עיצורים

בשורשים שמצאתם מצויים שני סוגים של הכפלות. מה הם?

מיינו את השורשים לסוגים השונים והוסיפו דוגמאות לכל סוג.

אתגר: חשבו על הקשר הסמנטי בין ההכפלות השונות. לדוגמה, מה הקשר בין דלדל לבין דלל? ומה הקשר בין שני השורשים האלה למשמעותה של המילה דל? הציגו באמצעות מפת מושגים את הקשרים הסמנטיים בין השורשים השונים, לדוגמה:

http://mind42.com/mindmap/eb92884b-b226-4bea-911e-84ebf41aeff8

שאלה מסכמת

הקשרים הסמנטיים בין גזרת המרובעים לגזרות האחרות

מה המכנה המשותף בין שורשים בעלי שלושה עיצורים, שאחד מהם איננו הגוי או איננו נכתב (גזרת הנחים), לבין דרכי היווצרותם של השורשים המרובעים? איך בחרה העברית להרחיב ולגוון את הסמנטיקה של שורשיה?