Idade Comtemporánea

Hugo Montes Fdez

Resumen

Comeza no S.XVIII.

Hubo revolucions politicas e industriais.

A mais importante foi a revolucion francesa e tamen a invención da maquina de vapor o ferrocarril e as fabricas.

Grandes transformacions no S.XIX.

Aparición de reximes políticos e parlamentarios.

A monaquia foi sustituida por unha republica.

O avance da industralizacion.

Os talleres foron sustituidos por fabricas

Os cambios na sociedade.

As formaban as clases altas e as clases altas.

Hubo avances técnicos e na comunicación.

Evolución na politica.

Desemvolvemento industrial.

Cambios sociais.

Graves problemas políticos.

A guerra civil e a ditadura.

Franco morreu en 1975.

Despois pasou para Xoan Carlos I.

Erase una vez el hombre Cap 22 La Revolucíon Francesa