Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Wat Is Autisme? Animatie

Soorten autisme

Er zijn onder de naam autisme vijf subgroepen:


  • (Klassieke) autisme
  • De stoornis van Asperger
  • PDD-nos
  • RETT syndroom
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd


Hoe ga je met iemand met autisme om?

Je kunt het beste zo gewoon mogelijk met iemand met autisme omgaan. Eigenlijk is het een persoon net als ieder ander.

Iemand met een vorm van autisme heeft veel structuur nodig. Daarom is het belangrijk dat je wel op tijd tegen degene zegt wat er op de planning staat. Zo kan hij/zij zich daar op voorbereiden!

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op: www.autisme.nl