יונתן פולארד

צפורה מדוביץ ומוריה שיק

Who is Jonathan Pollard? Wolf Blitzer explains.