Inkomen en Arbeidsongeschiktheid

Pieter Ypma

Wat komt u te weten?

Deze flyer geeft u meer inzicht in het onderwerp 'inkomen en arbeidsongeschiktheidsverzekering'.

Dit doet het d.m.v. de volgende onderwerpen:

- WIA

- WAO

WIA

Voor de WIA stelsel ( Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) zijn twee wetten al eerder ingegaan, de WAO en de WAJONG.

Elke werknemer heeft op de grond van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij de ziekte, wanneer de werknemer ziek wordt, de eerste twee jaren recht op loondoorbetaling door de werkgever. Wettelijk is de loonbetaling per jaar max. 70% van het volledige loon.

Als een werknemer langer dan 8 weken ziek is moeten de werkgever en werknemer dat samen melden bij de ARBO dienst en plan van aanpak indienen. In dit plan moeten de ideeën duidelijk beschreven zijn.

De WIA stelsel wordt uitgedrukt in percentage van het loon dat een werknemer verliest door zijn/ haar arbeidsongeschiktheid. In vergelijking met het loon dat gezonde personen met een soort gelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdienen.


WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering

Dit stelsel geldt bij werknemers die langer dan twee jaar ziek waren en voldeden aan bepaalde voorwaarden. Hebben het recht op een loonvervangende uitkering tot hun 65e, dit wordt het WAO uitkering genoemd.

De voorwaarden om in aanmerking te komen met een WAO:

1. de werknemer is voor minimaal 15% arbeidsongeschikt.

2. de werknemer is jonger dan 65 jaar.

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van het loon en de leeftijd op de ingangsdatum van de uitkering