שאול המלך

נפילתו של שאול המלך

2 נפילות לשאול:


  • מלחמה בפלישתים, היה צריך לחכות שבוע עד ששמואל יבוא לגלגל. פלישתים מוכנים במכמש.


  • מלחמה בעמלק


שמות ל"ב, ו': ביטויים נורא דומים לפרק י"ג: העולה והשלמים. הכשל של שאול מתחיל כאן והוא מרחיב את כשלונו כאשר הוא מדבר עם שמואל. שאול מסתמך ב - 3 טענות:


  • ראיתי כי נפץ העם מעלי - העם אשם


  • ואתה לא באת למועד הימים - שמואל אשם


  • לפני ה' לא חיליתי ואתאפק ואעלה העולה - טעם מוסרי, אי אפשר לצאת למלחמה בלי הקרבת קורבנות


זה מראה שהוא לא לוקח אחריות ולא מתנהג כמו מלך. לא עמד במבחן שה' זימן לו.

מלחמת עמלק - יש ציווי להשמיד את כל עמלק והוא לא עושה זאת - "ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר"

כניעה של שאול לעם וכמו שנימוקו מופיע בפרק ט"ו, 15: "אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר" - לא לוקח אחריות על עצמו.

פס' י"ב: "והנה מציב לו יד" - מדובר על אגג. היה מנהג שהשארת המלך של האויב בחיים זה ניצחון במלחמה (כמו אדוני בזק).

שמואל שואל את שאול: "ומה קול הצאן והבקר הזה אשר אנכי שומע ? נותן לו פתח לחזור בתשובה ושאול לא עומד גם בזה. שמואל אומר לשאול שיה צריך למצוא את האיזון בין ענווה לגאווה ותקיפות, הוא יותר מדי ענו של כיאה למלך.

Big image
שאול המלך מבחינתי הוא איש רע, כי יש לו קינא בדוד, מכוון שהעם אוהב יותר את דוד.