typografie en Kleuren

typografie en Kleuren op een beeld scherm

Monitoren

de allereerste monitoren(beeldschermen) hadden maar 2 kleuren en dan niet eens het hele beeld scherm wat in die kleur veranderende nee alleen karakters en die kleuren waren groen of oranje

later in 2003 kwamen der beeldschermen met pixels dat zijn puntjes die in bepaalde kleuren kunnen veranderen maar de standart kleuren van de pixels zijn rood,groen,blauw maar met die kleuren konden weer anderen kleuren gemaakt worden en jij heb het niet eens door waneer je achter je beeldscherm zit

bij een plasma beeldscherm zijn er 3 basis kleuren rood, groen,blauw , als ze die kleuren precies goed mengen krijg je de goede kleur


wat is typografie leterkeunde

een lettertype, ook wel aangeduid met de Engelse term font, is in de typografie een stilistisch samenhangende set tekens die meestal letters, cijfers en leestekens uitbeelden. De set kan ook andere symbolen bevatten of geheel daaruit bestaan, zoals in het geval van wiskundetekens. Veel tekstverwerkers geven de gebruiker de mogelijkheid verschillende lettertypen te kiezen, zoals Times New Roman,Calibri, Helvetica, Arial of Courier.


Web typografie betekent lettertypes op het Web.

het lettertype die je het meest ziet met google chrome of internet explore is EmbeddedOpenType.

maar wij met die ipads gebruiken dan safari en bij safari zijn er 2 letter types die je de hele tijd ziet en dat zijn TrueType en OpenType. niet dat je een verschil merkt vind ik ik vind ze gewoon op elkaar lijken