Blauwdruk en feedback

Margriet, Elisanna, Maaike en Jitske

A. Wat de begrippen BLAUWDRUK product en FEEDBACK product betekenen.

1) Een blauwdruk is een met behulp van cyanotypie gemaakte directe fotografische kopie in witte lijnen op een blauwe achtergrond, waarbij de achtergrond blauw kleurt door het gebruik van cyanidezouten.


Daarnaast is blauwdruk in de loop van de tijd ook de term geworden waarmee een nog niet uitgevoerd ontwerp van iets wordt aangeduid. Blauwdruk betekent in figuurlijke zin plan van uitvoering.


2) Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer. Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer data na verwerking opnieuw wordt aangeboden ter vergelijking of verwerking.

B. Wat de voordelen zijn van BLAUWDRUK en wat de nadelen zijn.

Voordelen

Je hoeft geen computer op te starten en je kunt het altijd bij je dragen


Nadelen

Zwaar en als er fouten in staan dan duurt het even voor het verbeterd wordt.

C. Wat de voordelen zijn van FEEDBACK en wat de nadelen zijn.

Voordelen

Het blijft altijd op internet staan en is altijd up to date

Makkelijk en licht.


Nadeel

Je moet altijd internet verbinding hebben

Je kan hoofdpijn van het scherm krijgen.

D. Een concreet voorbeeld, vanuit je huidige opleiding, wat een blauwdruk is.

Boek (Nederlands, reader Duits, Engels)

E. Een concreet voorbeeld, vanuit je huidige opleiding, wat een feedback product is.

F. Wat het belang is van een feedback product voor jou als cursist.

Het is altijd up to date.