Systematyka organizmów

Miłosz Cegiełka

1. Systematyka a klasyfikacja.

KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW

Organizmy można klasyfikować według różnych kryteriów. Zgodnie z naukową klasyfikacją biologiczną wyróżnia się zazwyczaj pięć wielkich grup organizmów, czyli królestw: rośliny,zwierzęta, grzyby, bakterie i protisty.


SYSTEMATYKA ORGANIZMÓW

Nauka zajmująca się różnorodnością organizmów, ich opisywaniem czyli klasyfikacją

2. Gatunek.

Termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

· w znaczeniu ogólnym – zbiór osobników posiadających podobne cechy, o wspólnym pochodzeniu, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych i wydających płodne potomstwo oraz zbliżonych wymaganiach środowiskowych ,

· w systematyce organizmów – podstawową jednostkę formalną organizacji świata ożywionego i jednocześnie najniższą z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w hierarchicznej strukturze klasyfikacji biologicznej.

Proces powstawania nowych gatunków biologicznych nazywany jest specjacją.

3. Nazewnictwo gatunków.

Binominalne nazewnictwo gatunków, nazewnictwo binominalne, nazewnictwo dwuimienne – zasada naukowego oznaczania nazwy gatunku biologicznego z wykorzystaniem dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej.

Big image

4. Hierarchiczny układ jednostek systematycznych stosowanych w klasyfikacji organizmów.

Zwierzęta i rośliny klasyfikowane są inaczej:

Zwierzęta: (zaczynając od najmniejszej jednostki)
Gatunek --> Rodzaj --> Rodzina --> Rząd --> Gromada --> Typ

Rośliny: (również od najmniejszej)
Gatunek --> Rodzaj --> Rodzina --> Rząd --> Klasa --> Gromada

5. Pięć królestw organizmów.

  • zwierzęta - jądrowe, wielokomórkowe, cudzożywne
  • rośliny - jądrowe, wielokomórkowe, samożywne
  • grzyby - jądrowe, jedno lub wielokomórkowe, cudzożywne
  • protisty - jądrowe, jedno lub wielokomórkowe, tworzą kolonie, cudzożywne lub samożywne
  • bakterie - bezjądrowe, jednokomórkowe, cudzożywne lub samożywne
Big image