Training Managementvaardigheden

Opdrachten week 5

REFLECTIE

Zoals gebruikelijk schrijf je een reflectie over de afgelopen trainingsbijeenkomst.

Trek je inzichten mbt en ontdekkingen door de Roos van Leary door naar wat je buiten de trainingsbijeenkomst tegenkomt. Dus in je projectgroep, thuis, je werk, je vriendenkring.

In welke actie-reactiepatroen bevind je je vaak? Hoe wenselijk is dit voor jou?

Hoe zou je meer invloed of een andere invloed kunnen uitoefenen?

Opdracht: Spoor de patronen op

In de training hebben jullie in een sugroepje aan het oplossen van het raadsel van de Zin obelisk gewerkt. Deze samenwerking hebben jullie met je telefoon vastgelegd.

Luister deze opname terug en noteer van ieder actie-reactie patroon 2 voorbeelden.

Het gaat om de volgende actie-reactie patronen:

- Leidend gedrag roept volgend gedrag op

- Volgend gedrag roept leidend gedrag op

- Aanvallend gedrag roept verdedigend gedrag op

- Verdedigend gedrag roept aanvallendgedrag op.

Is jullie geluids-/beeldopname van te slechte kwalitiet, neem dan in de vakantie een ander groepsgesrek op (mag dus thuis aan tafel zijn , met vrienden etc) en spoor in deze opname voorbeelden op.

Geef ook 3 voorbeelden van hoe minder wenselijke patronen doorbroken werden.


Is joue geluidsopname niet goed te verstaan, luister dan de opname van een medestudent mee.


Hieronder nogmaals de Roos van Leary met veel gedragbeschrijvingen per kwadrant

Big image

FASEN VAN GROEPSONTWIKKELING

Big image

Het laatste model waar we in deze training mee aan de slag gaan is het model over de fasen van groepsontwikkeling. Beginnende groepen gedragen zich heel anders dan groepen die al een poos bij elkaar zijn. Daarin kennen de groepsleden elkaar beter en ze zijn vertrouwder met de groepstaken. Als leidinggevende is het belangrijk jouw manier van leidinggeven aan te passen aan de fasen van groepsontwikkeling.

Niet ieder team dat langer bij elkaar is, bereikt de prestatie- of zelfs de normeringsfase. Soms blijven groepen hangen in de machtsfase.

De fasen, ook wel stadia geoemd, worden niet altijd lineair doorlopen. Met name fase 3 en 4 worden cyclisch doorlopen. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele taken de overhand, in de laatste fasen de taakgerichte taken.

NB: In verschillende bronnen gebruikt men andere namen voor de fasen, maar ze komen min of meer op hetzelfde neer.


Opdracht1: Lees meer over de fasen van groepsontwikkeling op teamontwikkeling.net,

Lees ook paragraaf 3.6 Fasen in groepsontwikkeling uit Gedrag in organisaties van Alblas en Wijsman (2013)


Opdracht 2: Zie onderstaande checklist. Analyseer van alle projectgroepen waarin je hebt gezeten op school tot welke fase deze groep is gekomen.

Analyseer ook in welke fase andere groepen (bv werk, sport) waarvan jij deel uitmaakt zitten?


Checklist (klik hier voor tabelweergave)

1. Forming

- weifelende deelnemers
- beleefde communicatie
- bezorgdheid over de groepsdoelen
- een actieve leider
- meegaande leden


2. Storming

- kritiek op ideeën
- matige aandacht
- vijandigheid
- polarisatie en coalitievorming


3. Norming

- overeenkomen van afspraken
- afname van rolambiguïteit
- toegenomen wij-gevoel


4. Performing

- besluitvormingsgericht
- probleemoplossingsgericht
- wederzijdse samenwerking
- productiegericht


5. Adjourning

- ontbinding
- terugtrekking
- toegenomen onafhankelijkheid

VERVANGENDE OPDRACHT

Heb je de 4de trainingsbijeenkomst gemist, maak dan onderstaande vervangende opdracht en lever deze uiterlijk volgende training in.


1. Vraag aan medegroepsleden wat we afgelopen training gedaan hebben en wat zij hieruit geleerd hebben.

Voor jou geldt ook bovenstaande opdracht 'Spoor de patronen op'. Kijk/luister mee met een opname van medegroepsleden of maak een eigen opname.


2. Lees nogmaals over de Roos van Leary (zie links vorige nieuwsbrief).

In deze training gaan wij uit van de Roos van Leary 'light'. We kijken niet naar de 8 gedragsvarianten, maar naar de 4 kwadranten boven-samen: Leidend, onder-samen: Volgend, onder-tegen: Verdedigend en boven-tegen: Aanvallend.


3. Bekijk de 1ste onderstaande video. Hierin komen 6 hele korte interacties aan bod. Geef aan welk gedrag (uit welk kwadrant) de vrouw telkens als eerste laat zien en welke reactie (uit welk kwadrant) dit oproept bij de man.


4. Bekijk de 2de onderstaande video. Hierin komen nog eens, heel duidelijk, een paar actie-reactie patronen in terug. In de laatste 15 seconden zie je dat de man het Aanvallend - Verdedigend patron doorbreekt door Leidend gedrag te vertonen.

Ongewenste actie-reactiepatronen doorbreek je door zelf gedrag uit het kwadrant naast het gedrag van de ander te vertonen (in de video het groene kwadrant)


5. Bekijk opnieuw de 1ste video. Stel je voor dat jij de man uit de video bent en de vertoonde 6 interacties niet wenselijk vindt. Hoe kan jij deze patronen doorbreken?

Geef per dialog aan hoe jij dit patroon ombuigt. Dus hoe ziet jouw (= de man) reactie er in concreet gedrag (dus letterlijke zinnen en non-verbale houding) uit?

(NB Het kan zijn dat jij persoonlijk het ombuigen van een patroon niet passend vindt maar in deze oefening doe je dit dus wel, om het ombuigen te oefenen)

Roos van Leary; zes voorbeelddialogen
DVD De Roos van Leary (trailer)