Jeugdzorg

wat doet jeugdzorg

In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling belemmeren. De jeugdzorg omvat zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Dit dossier geeft informatie over ontwikkelingen in de jeugdzorg. Informatie over de stelselwijziging vindt u in een ander dossier Transitie jeugdzorg.

politiek en jeugdzorg

INTERVIEW Rotterdammer Kees Marges ziet het zwerk al drijven. Er zullen 'verrassingen en ongewenste situaties' opdoemen als gemeenten in 2015 (ook) verantwoordelijk worden voor de zorg voor kinderen me ''problemen'' . Vooral gemeenteraadsleden hebben er volgens Marges nog geen weet van hoe zwaar het takenpakket is dat zij straks op hun bordje krijgen.

mening van Tjalling en Janice

onze mening over dat de gemeenten de zorg overneemt voor mensen en kinderen die bij de jeugdzorg lopen moeten gaan zorgen , vinden wij nogal raar , omdat wij vinden dat mensen met hulp van de jeugdzorg goede zorg nodig hebben van mensen die weten wat ze doen en niet van mensen die er niet alles vanaf weten. ook vinden wij dat de gemeenten geen andere zorg over moeten nemen , omdat iedereen die zorg nodig heeft , mensen nodig hebben die er voor opgeleid


onze mening over de jeugdzorg. wij vinden de jeugdzorg wel een goeie organisatie, omdat ze ouders en kinderen helpen met hun problemen met elkaar en de omgeving van de kinderen. ze steunen ze en helpen ze er door heen en dat vinden wij een goeie in zet