כוכב הלכת ארץ

תעודת זהות

תעודת הזהות:

שם הכוכב: ארץ

שם משפחה: כוכב לכת

גלקסיה: שביל החלב

גיל: 4.54 מיליארד שנה

מרחק מהשמש: 150 מיליוני ק"מ

טמפרטורה: 15 מעלות

הסוג על פי הרכב החומר: כוכב לכת סלעי

מספר הירחים: 1

משך הסיבוב העצמי: 24 שעות

משך ההקפה: 365.24 יממות

עוצמת הכבידה: 9.8 מטר לשנייה בריבוע

קוטר בקו המשווה: 12,756 ק"מ

ייחודיות: כוכב לכת ארץ הוא כוכב הלכת היחיד שמתקיימים עליו חיים שקיומם מתאפשר הודות לשלושה גורמים עיקריים: המרחק מן השמש, קיומה של אטמוספרה וקיומם של המים.