פרטיות ברשת

גילעד כרמל ורועי

את הפרטים האיישים אל תחשוף לעולם ודואר זבל לא תקבל כמו כולם לפעמיים אומרים זה לא נכון אז תחשוב עכשיו תהיה נבון 123 תפעיל קצת את הראש תחשוב עד קצה הברוש

Big image