Bloedsomloop

Stelsel B

Bloedsomloop (Tractus circulatorius)

Bloed stroomt door je lichaam om stoffen te vervoeren en op te halen bij de cellen in je lichaam. Het hart is de motor van het lichaam, het zorgt ervoor dat het bloed wordt rondgepompt. Het hart pompt het bloed de slagaders in. De grootste slagader is de aorta. De aorta vertakt zich in kleinere slagaders. Deze slagaders vertakken zich naar steeds kleinere bloedvaten, de haarvaten. Het laden en lossen van de stoffen bij de cellen in je lichaam gebeurt in de haarvaten. Na het laden en lossen van de voeding- en afvalstoffen wordt het bloed terug vervoerd naar het hart. Hiervoor komen de haarvaten bij elkaar in de aders. De kleinere aders komen samen in grotere aders welke uiteindelijk het bloed terugvervoeren naar het hart.De bloedsomloop bestaat uit twee delen: de kleine bloedsomloop en de grote bloedsomloop.

Kleine bloedsomloop

De kleine bloedsomloop loopt van het hart naar de longen en weer terug. Er komt zuurstofarm bloed binnen in de rechterboezem van je hart. Vanuit de rechterboezem wordt het via de rechterkamer en longslagader naar de longen gepompt. In de longen geeft het bloed koolstofdioxide af en neemt het zuurstof op. Vervolgens stroomt dit zuurstofrijke bloed door de longaderen terug naar je hart. Dan begint de grote bloedsomloop.

Grote bloedsomloop

De grote bloedsomloop loopt vanuit het hart naar alle delen van uw hele lichaam.De linkerkamer pompt het bloed via de aorta (hoofdslagader) het lichaam in. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere vaten en uiteindelijk tot een stelsel van haarvaten, heel kleine bloedvaatjes die rondom de organen liggen. In de haarvaten vindt uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen plaats naar omliggende organen. De organen gebruiken de voedingsstoffen en zuurstof en geven afvalstoffen af aan de haarvaten. Het zuurstofarme bloed stroomt vervolgens naar de aders, die het weer naar het hart vervoeren. Dan begint de kleine bloedsomloop.
Bloedsomloop

Wist je dat...

- een volwassene ongeveer 5 liter bloed heeft?- alle bloedvaten samen van ons lichaam een lengte hebben van meer dan 100.000 kilometer (2,5 keer de wereld rond)?- je hart in rust maar liefst 100.000 keer per dag slaat? Dit is ruim 35 miljoen keer per jaar en ongeveer 2,5 miljard keer in je leven.- je hart in rust zoveel bloed rondpompt, dat het in 1 dag een tankwagen van 7.000 liter kan vullen? Bij inspanning is dit nog meer.- een volwassen hart ongeveer 250 à 300 gram weegt?- de hartslag varieert per leeftijd:-> bij pasgeborenen is dit in rust 120 keer per minuut-> bij kinderen en jongeren is dit 80 tot 100 keer per minuut -> bij volwassenen is dit 60 tot 70 keer in rust