Aktiivõppe kolmanda ülesande juhend

Moodul õppimine digiajastul

Video otsimine

Otsige mõni video, mida saaksite kasutada oma töös õppijatega. Otsida saate YouTube'st, TeacherTubest.


Vistutamine

Vistuta see video oma kursuse digitaalsesse arengumappi ja kirjuta selle alla:  • mis aine, mis teema korral Sa seda kasutaksid;
  • milliste õppijatega (vanus või kursus, erivajadused vms) Sa seda kasutaksid;
  • mis eesmärgil (motiveerimine, teemasse sissejuhatus, seose näitamine reaalse eluga, info esitamine vms) seda kasutaksid;
  • milles seisneks õppijate roll.


Mõtle, kuidas videot saaks rakendada just aktiivõpet kasutades!