עבודה בשל"ח

הבקע כמנוף כלכלי

ים המלח

1.התוצרת העיקרית שמפעלי ים המלח מפיקים :

ומפיקים מהם כיום בעיקר : אשלג, ברום ומגנזיום. המטרה של שימושים אלו