דמוקרטיה בישראל

בפרק זה נבחן את השאלה האם בישראל מתקיימת דמוקרטיה?

דמוקרטיה הגדרה

דמוקרטיה מבוססת בעיקרה על שני אדנים. האחד הוא שלטון העם. משטר דמוקרטי הוא משטר שבו העם מכריע בגורלו. העם פועל באמצעות נציגיו, והנציגים מכריעים בהצבעת רוב. דמוקרטיה, במובן זה, מזדהה עם

שלטון הרוב. האדן האחר שהדמוקרטיה בנויה עליו הוא זכויות האדם. משטר דמוקרטי הוא משטר המקיים ומפתח את זכויות האדם. רק שילובם של שני אדנים אלה, זה בזה, מוביל לדמוקרטיה אמיתית. אכן, משטר שבו הרוב שולל מהמיעוט את זכויות־היםוד הוא משטר של שלטון רוב, אך אין הוא משטר דמוקרטי. אין לקיים דמוקרטיה בלא זכויות אדם. משטר דמוקרטי הוא איזון עדין בין שלטון הרוב לבין זכויות אדם.

משימה לכיתה - האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה?

קראו והבינו היטב את שלושת הפריטים הבאים וחישבו על השאלה הבאה: האם ישראל היא דמוקרטיה?

בג"ץ קול העם

מצורף מידע על עתירה לבג"ץ. החלטת בית המשפט מהווה בסיס לערכים הדמוקרטיים בישראל.

הביעו את עמדתכם על הדמוקרטיה בישראל.

לאחר שהבנתם את הכתבות הקודמות כתבו את עמדתכם בקישור המופיע למטה.

הציגו טענה ונמקו אותה בעזרת שני משפטים לפחות. בתשובתכם השתמשו במושגים מאזרחות.

מטלת בונוס

הפרופסור סמי סמוחה טוען כי ישראל אינה דמוקרטיה בשל הקיפוח של המזרחים. קראו את המאמר הבא וכתבו את עמדתכם לגבי הטענה של סמוחה. לחצו על הקישור.

https://drive.google.com/file/d/0BxOGV354iipSd0xBb3dhLVd0bjA/edit?usp=sharing

כתבו תשובה בקישור מטה.

אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה

האתר המצורף מכיל חומרים רבים על הדמוקרטיה בכלל ובישראל בפרט. אתר הכולל מחקרים על דמוקרטיה ובכלל מבנה השלטון בישראל. ניתן להשתמש בחומרים המופיעים באתר על מנת לבסס ולהעמיק את הידע שלכם.