נהיגה בשבת:בעד או נגד?

נגד!

כולם פה עכשיו תסובבו מבט,את הנהיגה מסירים מיום שבת!