חינוך ותרבות בגטו וילנה

מערכת החינוך

בתי ספר הוקמו . נעשה ביוזמת המורים והיודנראט נתן את תמיכתו.

בבתי הספר התקיימו חגיגות וטקסים הקשורים במועדי ישראל ובאירועים היסטוריים וספרותיים שונים.

בגטו נוסדו מועדון לנוער (לבני 18-16) ומועדון לילד, אשר קיימו פעילות ענפה עד להתמיה של חוגים, משפטים היסטוריים, דרמה, הרצאות על סופרים וכדומה. היודנראט נתן את דעתו כלפי ילדים יתומים, ולכן הקים בית יתומים.

תוכנית הלימודים בבית הספר התגבשה לאחר חילוקי דעות ובנוסף ליידיש (שפת היהודיים) למדו מקצועות כלליים, עברית, תנ"ך ומקצועות של ארץ ישראל.

Big image