HCY MA1 sportreis sponsoren gezocht

Internationale wedstrijd Cambridge februari 2013

Oproep

Beste potentiele sponsor:


Na de ontvangst van Perse School Cambridge september jongstleden op onze club in Ypenburg Den Haag is het idee ontstaan met het Meisjes A1 team een wederbezoek te

brengen aan onze Engelse vriendinnen. Tijdens het bezoek aan ons ontstond er spontaan een vriendenband met het Engelse team en die willen wij allen doorzetten.

Zoals u bekend zijn er aan dit soort internationale reizen kosten verbonden. Welnu, de meiden zijn op zoek naar eventuele sponsors. De hoogte van het bedrag is vanzelfsprekend geheel aan u. Grote- of kleine bedragen, sponsoring in natura. Alles is welkom.

Als tegenprestatie zijn er plannen het team iets voor uw bedrijf te laten betekenen, van het rondbrengen van folders tot zaken in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een dagje inzet als vrijwilliger bij een verzorgingstehuis of andere instantie.

Indien er interesse van uw zijde is om iets te betekenen voor de meiden kunt u contact opnemen met Ferdy Drenth, coach HC Ypenburg MA1, telefoonnr: 06-12164803


Namens de meiden alvast hartelijk dank!


Sophie Hoefnagel, aanvoerder MA1