MOS

Maatschappelijk Onderneming Smallingerland

Opbouwwerk

Met samenlevingsopbouw werkt MOS mee aan het in stand houden van een prettige leefomgeving. Daarbij wordt ondersteuning geboden aan dorps- en wijkraden, wijkverenigingen, speeltuinverenigingen en andere bewonersgroepen die zich inzetten voor de (lokale) samenleving. MOS ontwikkelt projecten om het contact tussen bewonersgroepen onderling en tussen bewonersgroepen en gemeente of andere instanties te versterken. Wilt u weten bij wie u moet aankloppen bij u in de buurt? Loop naar binnen bij een wijkcentrum dichtbij.


Straathoekwerk

Het straathoekwerk is onderdeel van het tiener- en jongerenwerk van de MOS en werkt samen met onder andere de gemeente, CJG Smallingerland, verslavingszorg, politie en andere instanties.
Met een panoramabus rijdt de straathoekwerker door de straten van Smallingerland naar de plekken waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten.Ik vind MOS vereniging echt een goede bestaan voor wat gericht op het welzijn van kinderen, jongeren en ouderen.

Ik ben zelf het meest geïnteresseerd in jongeren.

Daarom vind ik het busje ook een goed initiatief omdat ze met de chauffeur kunnen meerijden en kunnen praten over wat ze beleven en hoe ze over het leven op dit moment denken en meemaken.

Maatschappelijk Onderneming Smallingerland gericht op het welzijn. Zo proberen ze zoveel mogelijk mensen te helpen ook door middel van wijkcentra's en ontmoetingen te houden met 'jonge ouders' in de omgeving Smallingerland ( Drachten en de dorpen eromheen )


De gemeente is ook in verbinding met het MOS.

Ze financieren vrijwilligers die er komen te werken.

En ze werken samen met de gemeente over wat er afspeelt en waar ze op de hoogte van zijn over de projecten en doelen van het welzijn in Drachten.

Politiek gericht heeft het ook een nadeel, dat straks wordt bezuinigd op het financieren van veel vrijwilligers en wilt de gemeente het werk straks zoveel mogelijk laten doen door eigen mensen. Er is niks daar helaas niks tegen te doen dat er zoveel wordt bezuinigd met ingang van januari 2015.

Big image
Big image