Friedrich Robert Faehlmann

1798-1850

Varajane elu


 • Sündis Ao mõisas (1798.31.detsember)
 • Õppis 1810–1814 Rakvere kreiskoolis
 • 1814–1817 Tartu Kubermangugümnaasiumis
 • 1817–1827 Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas

Töö

 • Aastast 1824 töötas Faehlmann Tartus arstina
 • 1842–1850 ülikooli eesti keele lektor
 • Faehlmanni õhutusel asutati 1838 Õpetatud Eesti Selts
 • Oma ettekannetes ja kirjutistes kaitses Faehlmann talurahvast

Kirjandus

 • Faehlmann oli üks eesti eepose mõtte algatajaid
 • Visandas eesti kohamuistenditest lähtudes suure osa "Kalevipoja" põhisündmustikust
 • kasutas Soome mütoloogia tegelasi
 • "Loomine"
 • "Emajõe sünd"
 • "Vanemuise laul"
 • "Keelte keetmine"
 • "Koit ja Hämarik"

Eesti keele uurimused

 • Eesti keele alal uuris Faehlmann astmevaheldust, sõnade muutmist ja tuletamist ning tegi mõningaid ettepanekuid vana kirjaviisi täpsustamiseks
 • Ta käsitles ka eesti prosoodiat ning kirjutas kolm sentimentaalset, antiiksetes värsimõõtudes luuletust

Surm

 • Faehlmann suri 22. aprillil 1850 Tartus
 • Faehlmann on maetud Tartu Vana-Jaani kalmistule

Big image