Onbemande vliegtuigjes

in het Rotterdamse Havengebied

Focus: Moeilijk bereikbare plaatsen

 • Onder water: inspecties van kademuren en damwanden, schepen onder de waterlijn, dieptemetingen vanuit de lucht.
 • Boven water: inspecties van (hoge) scheepswanden, het aanbrengen van coatings, beschermlagen, verf.
 • Op zee: inspecties van windmolens, zeeschepen, boorplatformen.
 • Hoge gebouwen: verven, glazen wassen, overzicht bij ontruimingen.
 • Hoge installaties: inspectie van hoogspanningsmasten, televisietorens, koeltorens op elektriciteitscentrales, fakkeltorens, hoogovens, cowpertorens, industriële schoorstenen, meten van gasconcentraties.
 • Grote industrieterreinen: detectie van lekken, waarnemen van menselijke activiteiten, overzicht bij noodsituaties.
 • Uitgebreide gebieden: tellen van broednesten van meeuwen, in kaart brengen van zandafzettingen en kustafslag.
 • Onder de grond: in kaart brengen van pijpleidingen, detecteren van lekkages
 • Gevaarlijke situaties: op afstand overzicht voor brandweer.

Er is synergie nodig!

Onze vragen aan het Havenbedrijf:

Om bovenstaande te realiseren zou het mooi zijn als het havenbedrijf zou kunnen aanbieden:

 • Een ruimte om te vliegen in regelmatige tijdslots op een aangewezen locatie.
 • Samenspraak met betrokken partijen wat betreft wet- en regelgeving.
 • Toestemming om dit terrein te gebruiken voor de Nederlandse UAV (unmanned aerial vehicle) industrie.
 • Een permanente ontheffing voor goedgekeurde UAV partijen om te vliegen in de afgesproken tijdslots.
 • Communicatie met de reeds aanwezige havenindustrie om synergie te bewerkstellingen.