LA IL·USTRACIÓ

Edat Contemporània

IL·LUSTRACIÓ

Al segles xvlll, a França, algunes persones molt cultes, van denunciar que el privilegis eren injustos i que no era raonable mantenir una monarquia.