בריונות ברשת

עידו הלל

בעד ובנגד

בריונות ברשת היא דבר נוראי ורצוי להפסיקה. בריונות ברשת נפוצה בכל בתי הספר וגם נפוצה בכל העולם.