EL LIBERALISME

Edat contemporania

Liberalisme

Els il·ustrats aspiraven a crear una societat millor i van pensar una nova manera de governar, el LIBERALISME, basada en aquest principis: