עימותים במחזה: כסף ואהבה

חיים ורמי

הדמויות בעימות

הדמויות בסיפור: הרפגון ולפלש

הרפגון הוא האיירון שבתמונה השלישית הוא אבא של קליאנט ואליז והוא בעצם הקמצן בסיפור והוא מזלזל בלפלש ומאשים אותו בגניבה , חוסר אמון בלפלש.

לפלש משרת בביתו של הרפגון

ציטוטים:

הרפגון: תסתלק מפה תכף ומיד שלא אשמע כל טענות ומענות !

לפלש: מימי לא ראיתי דבר משקץ יותר מן הזקן האשמאי הזה.

הרפגון: מה אתה רוטן שם בין שיניך ?

לפלש: מדוע אתה מגרש אותי ?

הרפגון: עוד אתה שואל שאלות , פגע רע שכמוך ? צא מהר שלא ארצח אותך

לפלש: מה עשיתי לך ?

הרפגון: עשית לי שאני רוצה שתצא.

לפלש: אדון הצעיר הוא בנך ציוני לחכות לו.

הרפגון: תצא ותחכה לו ברחוב.

לפלש: איך לעזאזל אתה משער בנפשך כי אפשר לגנוב ממך ?

הרפגון : אני רוצה לסגור כל מה שליבי חפץ ועמוד על המשמר כל כמה שמוצא חן בעיני.

לפלש: יש איתך כסף חבוי בבית ?

הרפגון: לא צרה צרורה זאת לא אמרתי אני שואל אם אין אתה מוכשר בכוונת זדון להפריח שמועות כאלו יש לי כסף.

רמי וחיים