School's got Talent

Training: Talent op School!

.

“Iets met gemak doen wat anderen moeilijk vinden, heet talent.

Doen wat met enkel talent niet lukt, heet genialiteit.”

(Henri-Fréderíc Amiel, filosoof, 1821-1881)

Talent op School!

Is uw school ook op zoek naar talent? Weet u wat uw talenten zijn? Weet u wat de talenten van uw leerkrachten zijn? Wilt u ook een talentgericht team?Hoe kunt u uw school ondersteunen bij het ontwikkelen en benutten van eenieders talent? Zowel bij leerkracht als bij de leerling?


Ik zie in het werk van talentcoach deze vragen steeds weer terug komen. Daarom geef ik trainingen aan scholen, leerkrachten en andere belangstellende met als doel dat ze een scherper zicht krijgen op hun eigen talenten maar ook leren de talenten van anderen te herkennen. Talent van leerkrachten en van leerlingen gaan hand in hand. Op het moment dat een leerkracht kan werken vanuit zijn eigen talenten lukt het om de leerlingen te raken en ze te zien in hun talenten. Gedurende het traject is er ruimte voor het aandragen van eigen (professionele) vraagstukken. Zo geef je als deelnemer mede vorm aan het traject.