SOTSIAALNE TARKVARA

ÕPPIJATE TOETAMINE

Kontaktõpe

Enne sotsiaalmeedia kasutamist tuleb õppijatega auditooriumis kohtuda, et teatud õpiväljundi saavutamiseks valitud ülesannet selgitada ning kokku leppida keskkond, kus toimetada.

Tähtajad

Ülesande sooritamise tähtaeg piisavalt pikk, et kõigil üliõpilastel oleks võimalik leida sobiv aeg suhtlemiseks.

Tagasisidet annavad selle ülesande puhul järgmised üliõpilased

KKK

  • Kui ma ei saa osaleda? - Saad lisaülesande.
  • Kui ma ei nõustu tagasisidega? - Tõesta, et sinu seisukoht on vettpidav.

Hädaabi

Alati on abi saamiseks võimalik pöörduda õppejõu poole.