Audru Huvikeskuse näitus

Audru muuseumi ja raamatukogu ruumides.

Audru Kooli ja Jõõpre Kooli õpilastööde näitus.

Alates 22.01.2015

Audru huvialakeskusel on käsil 10 tegutsemisaasta

Juhendajad: Ivi Sutt, Ülle Vares, Merje Tõnismann