Nieuws uit groep 5

Wereldkidz Tweesprong

Big image

Nieuwsbrief 3, december 2014

In deze 3e nieuwsbrief weer veel informatie over groep 5.

U vindt informatie over wat wij de komende periode gaan doen wat betreft rekenen, spelling, wereldoriëntatie.

Wij wensen alle ouders en kinderen fijne feestdagen en een gelukkig 2015!


Met vriendelijke groet,

Gaby en Felicia

Big image
Yurls groep 5

Waar je allerlei leuke oefeningen kunt vinden en doen. Kijk dus regelmatig op de deze site.

Agenda

19 december - start Kerstvakantie

5 januari - 1e schooldag 2015

Nieuwtjes uit de groep

In de leerlingenraad van groep 5 zijn Rosanne en Mikey gekozen.

Zij zijn al bijeengeweest met juf Maaike, onze schoolleider.

Hieronder volgt een kort verslag van wat ze hebben gedaan.

Rosanne en Mikey:

"We zitten met juf Maaike en Bodhi en Lizzy uit groep 6 in de leerlingenraad.

We hebben al besproken wat we op het achterplein zouden willen, zoals extra zachte ballen en een springtouw. We hebben ook al een paar regels bedacht om stil te zijn in de school, bv niet duwen bij de kapstok."


Fredrique en Tes hebben een medaille gehaald, omdat ze mee hebben gedaan met de "Lintloop".

Stefanie is 14 december 3e geworden met paardrijden.

Tess, Rosanne en Dimitra hebben meegedaan met turnwedstrijden.

Waar zijn wij mee bezig?


Rekenen

Wilt u de tafels blijven oefenen?

De Tafels van 1 t/m 10 zijn noodzakelijk om de deelsommen te kunnen maken.


Spelling

Spelling blok 4

Regelwoorden 12

Staat aan het eind van de klankgroep een stomme e?

Daarna schrijf je geen dubbele medeklinker.

Weetwoorden 7

Begint een woord met een /s/ of een /z/?

Onthoud die woorden.

Regelwoorden 2

Samenstellingen zijn lange woorden. Ze zijn gemaakt van twee (of meer) andere woorden.

Weetwoorden 8

Begint een woord met een /s/ of een /z/?

Onthoud die woorden.

Regelwoorden 13

Maak je woorden, die op ~f en ~s eindigen langer?

Dan schrijf je vaak ~ven en ~zen.

Staat voor de /s/ of de /f/ een lange klinker of een tweeteken-klank?

Dan wordt de /s/ een /z/ en de /f/ een/v/.


Bloon is een programma om te oefenen met de spellingwoorden van groep 5.

Inloggen met:

naam: twgroep5

wachtwoord: bloon


Uitleg Letters:

K = Klankwoord (Hoe klinkt het woord?)

R = Regelwoord (Wat is de regel?

W = Weetwoord (Gewoon onthouden hoe je het schrijft)


Boekbesprekingen en spreekbeurten

Voor meer informatie klik hier.

Voor het rooster van de boekbesprekingen klik hier.

Voor het rooster van de spreekbeurten klik hier.


Wereldoriëntatie

De geschiedenislessen gaan over Andere tijden. Met name die van oma en opa. Hoe leefden ze? Waarmee speelden ze?

Huiswerk en toetsen

De kinderen kunnen thuis altijd voor de toetsen oefenen.

Het moet niet, maar het zou natuurlijk wel fijn zijn.

Met name extra lezen en de tafels oefenen.

Verschillende oefeningen zijn op onze Yurls-site te vinden.


De volgende toetsen zullen binnenkort plaatsvinden:

- Taal Blok 4

- Spelling Blok 4

- Rekenen Blok 5

Jarig in december en januari

23 december Ryan