ילד זר

גרשון שופמן

המושרר

לחךלכח דגשלח לכח ש ךלכחשדךף חכךףדלשחךףלכחשדךלףח