Талесова теорема

теорема и примене

Нешто о Талесу

Талес, или познатији кao Талес из Милета, био је познати филозоф, астроном, математичар и физичар. Живео је у шестом веку пре нове ере. Дошао је до значајних открића из области астрономије и предвидео је помрачење Сунца. Сматра се да је први утврдио величину Сунца, тј. његовог обима, као и величину Месеца, и то да је Месечев круг седамстодвадесети део Сунчевог круга. Сматра се и да је поделио годину на 365 дана, као и да је открио равнодневицу. Утврдио је и постојање сазвежђа Малог Медведа, што су Феничани користили у морепловству за оријентацију. Нажалост о свему овоме има врло мало писаних трагова.

примена теореме

Талесова теорема:

  • подела дужи на једнаке делове
  • израчунвање непознате дужине
Big image