Biologia

Biologia jako nauka

Czym zajmuj się Biologia?

Biologia to nauka zajmująca się badaniem organizmów żywych.
Biologie wspomagają poszczególne dziedziny nauki:

- cytologia (budowa komórek),

- histologia (budowa tkanek),

- anatomia (budowa wnętrza organizmu),

- genetyka (zmiennosć oraz dziedziczenie organizmów,
- systematyka (klasyfikowanie organizmów żywych),
- ekologia (związki miedzy różnymi organizmami oraz zależnosci pomiędz nimi, a srodowiskiem),
- biochemia (sklad chemiczny orgazmów).

Czym charakteryzuje się oganizm żywy?

Organizm żywy:

- oddycha,

- odżywia się,

- rosnie,

- jest w ruchu,

- wydala,

- reaguje na bodźce,

- rozmnaża się.

Komórka grzyba.

Komórka ta nie różni się prawie niczym od komórki zwierzęcej, jednak ściana tej komórki zbudowana jest z chityny.

Systematyczny podział organizmów.

Big image
Big image