הנחל

שימור סביבת חיים

נועה גלץ

מהי בעצם סביבת חיים טבעית ?


סביבת החיים הטבעית של בעלי-החיים היא המקום שבו הם חיים ובו הם מוצאים את כל הנחוץ להם: לאכול, לנשום, לנוע, להתרבות, להסתתר. במהלך מיליוני שנים של אבולוציה חלו אצל כל אחד מבעלי-החיים התאמות שונות לסביבת החיים הטבעית, שהשתנתה אף היא מסיבות אקלימיות וגיאולוגיות.

הנחל כסביבת חיים

סביבת הנחל היא סביבה שבה המים מקיימים סביבות חיים עשירות בצמחים ובבעלי חיים.

כל המרכיבים בסביבה זאת: המים, האדמה והסלעים, הצמחייה ובעלי החיים, מקיימים יחסי גומלין ביניהם ותלויים זה בזה.

יחסי הגומלין בין הנחל לסביבה הם בעיקרם חד כיווניים מהיבשה לנחל ואילו השפעת הנחל על הסביבה נמוכה יותר.

יש שלושה אזורים שהם שונים מאוד זה מזה במרכיבי הסביבה הדוממים והחיים:

 • בתוך המים
 • על גדות הנחל
 • באויר


העצים, סבך הקנים והשיחים מהווים בתי גידול למגוון רחב של בעלי חיים – בתוך מי הנחלים ועל גדותיהם. סביבת החיים של הנחל רחבה הרבה יותר מהאפיק שבו זורמים מימיו, והיא כוללת גם את גדות הנחל.

מיני הצמחים ובעלי החיים המתפתחים לאורך הנחל מותאמים לאופי הזרימה של המים בתוכו – זרימה מהירה או איטית. מינים שונים מתפתחים בנחלים והם מנצלים את מי השיטפונות שמציפים את ערוץ הנחל בעונת הגשמים.


הנחלים משמשים כמקור מים לאדם, אך יש להם חשיבות מרובה גם לאיכות החיים שלו. נחלים נקיים משמשים כאתרי נופש ופעילות בטבע והם משאב יקר ערך לנפש האדם.

מריכיבים ביוטים ואביוטים בסביבת החיים

הנחל הוא גוף מים המוגדר כסביבת חיים ובו מרכיבים ביוטים ואביוטים שונים.

 • גורמים ביוטים הם גורמים שהם עצמם יצורים חיים.
 • גורמים אביוטים הם גורמים פיסיקליים וכימיים שונים בהם קרינת שמש, טמפרטורה, מים,
רוחות, ריכוז גזים שונים באוויר, לחץ האוויר, כמות המינרלים ויסודות, אופי וצורת פני השטח.מרכיבים אביוטים

נחל כמערכת אקולוגית יכיל ביוטופים שונים כמו: גדות הנחל, פני המים, קרקעות הנחל, אזורים שונים בנחל, מקורות הנחל, שפך הנחל.
 • גורמי אקלים - משקעים (לחות, מים), אור, טמפרטורה, רוח.
ההבדלים באקלים נובעים מהשתנות זווית הקרינה של השמש.
 • גורמי קרקע ומבנה פני השטח - מסלע


מרכיבים ביוטים

הנחל הוא קטע טבעי חי ונקי ברובו, ובעל ערכים של טבע ונוף. במעלה הנחל הצמחיה עשירה ומגוונת והיא משלבת מינים אופיניים לחורש הים התיכוני, כמו הרדוף הנחלים, אגמון החוף וצמחים האופיניים לבתי גידול לחים. כמו כן ניתן למצוא שם אוכלוסייה גדולה של דגים, צבי ביצה, חלזונות, סרטני נחלים, חתולי ביצות, נמיות, תנים וצבאים, חזירים ודורבנים.

ביוטופים

ביוטופים הם אזורים מוגדרים שהתנאים הקיימים בהם מבחינת תנאי הסביבה מתאימים לקיומם של יצורים חיים מסויימים. ניתן למצוא ביוטופים שונים בכל בית גידול.
שימור נחלים

חוקים ותקנות לשימור נחלים - "איך מגנים על הנחלים ועל סביבת החיים הקשורה אליהם?"

חשיבות הסביבה ושימורה

עם קום המדינה ועד שנות השמונים הלך והידרדר מצב הנחלים. מינים רבים של בעלי חיים ושל צמחים, שחיו בעבר בנחלים, נעלמו או מצויים בסכנה. גם גדות הנחלים מזוהמים בפסולת מוצקה.

מרבית הנחלים בארץ הגיעו להרס מוחלט - לתמותת הנחל.

הנחל, כיום אינו יכול לעבור תהליך טיהור עצמי. האוכלוסייה הטבעית שלו נפגעה - בעלי החיים והצמחים. הוא מדיף ריחות רעים הגורמים מטרד לאוכלוסייה המתגוררת בקרבתו. חילחול השפכים באזור הנחל המזוהם משפיע על איכות מי הבארות ובמקום שפכו אל הים - על הרחצה בים.


באמצע שנות השמונים, כשנחלי החוף הגיעו לשיא הזנחתם, החלה מודעות ובעקבותיה התעוררות ציבורית, והוחל במציאת פתרונות והקצאת משאבים לתיקון מצב הנחלים.

המשרד לאיכות הסביבה שם לו כיעד עיקרי את נושא הנחלים, וכיום מרביתם נמצאים בשלבי תכנון מחדש.


לכל נחל תכונות ואופי משלו. לפיכך, שיקום הנחל מחייב שמירת אופיו ונתוניו המתאימים לסביבתו וגם לצורכי הקהילה המתגוררת בקרבתו. שיקומו של נחל נמשך 25 שנה.

שיקום הנחל כולל את המרכיבים הבאים:


 1. הבטחת תנועה חופשית של המים בנחל על יד סילוק מרכיבי הזיהום מהנחלים וסילוק סתימות כגון סחף, צמחייה ופסולת מוצקה באפיקי הנחל - במקרה הצורך אף הרחבת האפיקים.
 2. החזרת כמות המים ואיכותם כפי שהיו במצבם הטבעי בעבר, על ידי טפול במקורות הזיהום המזרימים שפכים אל הנחל, ובהבטחת מקורות מים קבועים באיכות ובכמות הדרושה לנחל.
 3. פעולות לשיפור הנוף ולשימור שטחים פתוחים ובתי גידול בסביבות נחל. שתילת צמחייה.
 4. שיפור המקום כמקום נופש - הקמת מוקדי תיירות ונופש הנשענים על ערכי הטבע והתרבות בסביבת הנחל. סלילת שבילים ודרכים לאורך הגדה לנוחיותם של המטילים.
 5. פיתוח מודעות ציבורית למצב הנחלים ולחשיבותם בנוף והשטחים הפתוחים בישראל.
 6. אכיפה כנגד הגורמים המזהמים, כדי לאלצם להפסיק את הזרמת השפכים.


הנחלים הנמצאים כיום בהליכי שיקום:

נחל נעמן, נחל צפורי, נחל קישון, נחל תנינים, נחל חדרה, נחל ירקון, נחל איילון, נחל שורק, נחל לכיש, נחל שקמה, נחל הבשור, נחל באר שבע, נחל חרוד.

סרטון נחלים בעבר וכיום פתיח